Search

“ผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว” สรุปปัญหากรณีถวายสัตย์ไม่ครบ ที่บานปลายจนอาจทำให้ประยุทธ์ตกเก้าอี้?
Share

Share stories you like to your friends