กลับมุมมอง ส่อง Gen Z

ปี 2016 นี้จะเป็นปีแรกที่คน Gen Z บุกตลาดแรงงาน… เป็นปีที่จะเกิดความหลากหลายในที่ทํางานมากที่สุดในประวัติศาสตร์ เพราะมีคนจากทุก Generation (Baby Boom, Gen X, Gen Y, and Gen Z) มาทํางานร่วมกัน คุณรู้หรือไม่ว่าคน Gen Z นี้กําลัง จะมีอิทธิพลต่อการทํางานและโมเดลทางธุรกิจของคุณ อย่างมากมายในอนาคต แล้วคุณ พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงนี้แล้วหรือยัง?

#GenZ #2016 #Diversity #WorkForce #Technology

 

คน Generation Z คือคนที่เกิดหลังปีค.ศ.1995 ในปีนี้พวกเขาจะมีอายุประมาณ 22 ปี เรียกได้ว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าส่วนใหญ่ก็จะเรียนจบมหาวิทยาลัย และเริ่มทํางานกันแล้ว ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราต้องมาทําความรู้จักคน Gen Z มากขึ้น พวกเขาคือใครกันแน่? ต้องการอะไร? และท่ีสําคัญ พวกเขาจะมีบทบาทในการทํางานหรือกําหนดทิศทางธุรกิจในอนาคต ได้อย่างไร?

 

#iGeneration

Who They Are.

Gen Z เรียกกัน อีกอย่างว่า iGen หรือ Internet Generation ได้ชื่อนี้มาก็เพราะเกิดมาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ตอนพวกเขายังเด็ก Mark Zuckerberg กําลังโค้ด Facebook อยู่ในหอพักที่มหาวิทยาลัย Harvard ไม่นานหลังจากนั้นก็ที Youtube, Instagram, Snap Chat ตามมา เทคโนโลยีจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคน Gen Z หนังสือที่อ่านก็เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพลงที่ฟังก็ดาวน์โหลดมา การสื่อสารก็เป็นแบบ Real‐time มีการโพสต์รูปภาพและข้อความ คอมเมนต์ หรือแชร์ผ่านทางโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นแสดงออกทางความคิดและสร้างตัวตน เรียกได้ว่าเทคโนโลยีเป็นทั้งเครื่องมือและแรงบันดาลใจของคน Gen Z แต่ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีก็ทําให้เกิดสังคมก้มหน้า เห็นได้จากสื่อที่มักจะนําเสนอภาพลักษณ์ของวัยรุ่นยุคใหม่ในแบบที่เป็นคนชอบสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียมากกว่าการมี ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในโลกแห่งความเป็นจริง พวกเขามักเป็นคนมีสมาธิสั้น และความอดทนตํ่าจนเป็นกระแสให้ใครต่อใครในสังคมเป็นห่วง

 

#EntrepreneurialAspiration

What They Want.

‘โตขึ้นอยากเป็นอะไร?’ คําถามนี้หลายคนคงได้ยินกันบ่อยๆ เมื่อครั้งยังเยาว์วัย หากนึกย้อนไปแล้วคําตอบของคุณไม่ใช่ ‘เจ้าของกิจการ’ ก็เป็นไปได้มากเลยว่าคุณไม่ใช่เด็กยุค Gen Z เพราะตอนนี้ Entrepreneur หรือ Being your own boss กําลังเป็นอาชีพในฝันของคนยุคนี้ ไม่นานมานี้ผู้เขียนมีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งเรื่องอาชีพในฝันของวัยรุ่นสมัยนี้ อาจารย์เล่าว่าได้ให้การบ้านนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายเขียนเรียงความสั้นๆ เรื่องอาชีพในฝัน คําตอบที่ได้คือ นักเรียนส่วนใหญ่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือเป็นนายตัวเองมากกว่าทํางานให้ใคร อยากได้เงินเดือนดี มีเวลาการทํางานท่ีเป็นอิสระ นักเรียนหลายคนอยากทํางานท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี ‘เทคโนโลยี’ จึงไม่ได้แค่เก่ียวข้องวิถีชีวิตของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องอาชีพในฝันของพวกเขาอีกด้วย

 

#FlippedEducation

How They Learn.

คน Gen Z กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการการเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนในหลายๆ ด้าน ปัจจุบัน หลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้เพิ่มการเรียนวิชา Entrepreneurship เข้าในหลักสตูรไปด้วย ก็ในเมื่อความต้องการของพวกเขา คือการมีกิจการเป็นของตัวเอง สถานศึกษาก็ตอบโจทย์ความด้วยการเพิ่มเติมรายวิชาที่เกี่ยวข้องเข้าไป

นอกจากนี้โรงเรียนที่มีความพร้อมยังหันมาใช้สื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการสอน หลายโรงเรียนทําสื่อการสอนโดยใช้ภาพสีสันท่ีน่าสนใจ เพื่อให้การนําเสนอในห้องเรียนเหมาะกับวิธีการรับรู้ของคน Gen Z บางโรงเรียนมีการทํา E‐Book ให้นักเรียนอ่านด้วยตัวเองที่บ้าน และให้นักเรียนสามารถอัพโหลดการบ้านส่งทางเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย ซึ่งอาจารย์เอง ก็สามารถให้ feedback ได้แบบ Real time อีกด้วย

แต่บรรดานักการศึกษาก็อดกังวลไม่ได้ว่า…แล้วเรื่องทักษะอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหละ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การทํางานร่วมกับผู้อื่น คน GenZ มีทักษะเหล่านั้นเพียงพอกับการประกอบอาชีพในอนาคตหรือไม่?

เพื่อแก้ปัญหา โรงเรียนจํานวนหนึ่งในปัจจุบันได้ปรับกรอบวิธีคิด (Paradigm Shift)โดยใช้การเรียนการสอนที่เรียกว่า ‘Flipped Classroom’ การเรียนการสอนนี้จะเน้นให้นักเรียนไปหาความรู้นอกเวลาเรียนผ่านสื่อเทคโนโลยีด้วยตัวเอง แล้วเอาเวลาในห้องเรียนมาใช้ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์แทน สภาพห้องเรียนก็ต้องเปลี่ยนไปโดยมี การจัดห้องให้เหมาะกับการพูดคุย และการทํางานเป็นกลุ่มมากย่ิงขึ้น ถึงแม้วิธีนี้จะมีความน่าสนใจ เป็นประโยชน์เหมาะกับคนยุคใหม่ แต่มีโรงเรียนจํานวนน้อยมากที่ทําได้ เพราะต้องอาศัยศักยภาพของผู้สอนในการปรับเปลี่ยนวิธีการด้วยนะคะ มาถึงตอนนี้คุณอาจตั้งคำถาม “แล้วพอเรียนจบพวกเขาจะมีบทบาทในการทํางานและกําหนดทิศทางในอนาคตได้ยังไงกัน”

 

#ZforSuccess, Understand Gen Z for Competitive Success

Catalyze for Change.

แน่นอนว่าลักษณะเฉพาะของคนแต่ละ Generation ทําให้เกิดความคาดหวัง หลักการทํางาน มุมมอง ทัศนคติ และแรงจูงใจในการทำงานที่แตกต่างกันออกไปนะคะ แต่เมื่อเราเข้าใจกับมันแล้ว เราก็สามารถเอาจุดแข็งของแต่ละ Gen มาใช้ได้ อย่างคน Gen Z จุดแข็งอย่างแรกก็คงไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยีที่กลายเป็น DNA ของพวกเขาไปแล้ว และเจ้าเทคโนโลยีนี่เองก็เป็นตัวกําหนดความสําเร็จของธุรกิจ ทั้งในปัจจุบัน และจะมีความสําคัญมากขึ้นไปอีกในอนาคต อา ฮ่า! ใช่แล้วค่ะ GenZ กําลังจะเป็น GameChanger ให้กับธุรกิจต่างๆ

ปัจจุบันมีบริษัทหลายแห่งที่พยายามปรับปรุงองค์กรให้เหมาะกับโลกดิจิทัลแต่ทําไม่สําเร็จ อุปสรรคมีหลายอย่างค่ะ ไม่ว่าจะเป็นภาระงานอื่นๆ ท่ีดูหมือนจะเร่งด่วนกว่าวัฒนธรรมองค์กรท่ียากต่อการปรับเปลี่ยน ซึ่งคนในองค์กร (โดยเฉพาะ Gen ก่อนๆ) ขาดทักษะด้านเทคโนโลยี ทําให้การปรับเปลี่ยนอยู่ในรูปแบบโปรเจกต์ในแผนกที่ดูมีความพร้อมและมีศักยภาพทางเทคโนโลยีมากกว่าแผนกอื่นๆ สุดท้ายก็ไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กรได้สักที Gen Z จึงกําลังจะกลายเป็น ‘ตัวเร่ง’ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กร อย่างแรกเลยถ้าไม่ปรับจะดึงดูด Young Talent เข้ามาทํางานกับคุณได้ยาก เพราะคน Gen Z ส่วนใหญ่ก็ไม่อยากไปทํางานให้ใครอยู่แล้ว ถ้าจะทําทั้งที หากมีบริษัทสองบริษัทที่โปรไฟล์ดีเหมือนกันแต่บริษัทหนึ่งเน้นเทคโนโลยีในการทํางานมากกว่า ก็แน่นอนว่าบริษัทนั้นเป็นตัวเลือกที่โดนใจมากกว่านั่นเองค่ะ

 

Understand New Reality.

เมื่อมี Gen Z มาร่วมงานกับคุณแล้วก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะคะว่าพวกเขาทํางานไม่เป็น หากสิ่งที่พวกเขาทําแตกต่างไปจากที่พวกคุณเคยทํามา เจ้าแมวเชสเชียร์จากเรื่อง Alice’s Adventure in Wonderland กล่าวไว้ว่า “I’m not crazy. My reality is just different from yours” หรือก็คือ “ฉันไม่ได้บ้า ความจริงท่ีฉันเห็นแค่แตกต่างไปจากเธอเท่าน้ันเอง” เคยไหมคะที่เวลาเรามีไอเดียดีๆ รู้สึกตื่นเต้นอยากแชร์ความคิดของเราออกไป แต่พอไปเสนอเจ้านายกลับโดนบอกว่า ไอเดียของเรามันผิด มันแปลก มันเพี้ยนไป ซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมกลายเป็นงั้นไป…หากโดนบ่อยๆ ก็คงหมดไฟในการทํางาน คุณควรทําความเข้าธรรมชาติของพวกเขา และอาจให้โอกาสพวกเขาแสดงความสามารถในสิ่งที่พวกเขาถนัดได้ ไม่ว่าจะเป็นการจดัดการสื่อออนไลน์ การสื่อสารกับผู้บริโภค การนําเสนอไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ให้กับธุรกิจเดิมๆ ใครจะรู้จักความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัล และสื่อสารกับผู้บริโภคเหล่านั้นได้ดีไปกว่าพวกเขาใช่ไหมหละคะ

 

ตอนนี้คุณรู้จักคน Gen Z บ้างแล้ว ในไม่ช้า พวกเขาจะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสําคัญทางธุรกิจมากขึ้น บ้างจะก้าวมาเป็นผู้ประกอบการ บ้างจะก้าวเข้ามามีบทบาทในองค์กร หากคุณได้ร่วมงานกับพวกเขา ก็อย่าลืมที่จะเปิดมุมมองของคุณให้กว้างขึ้น ทําความเข้าใจธรรมชาติของพวกเขา และให้โอกาสพวกเขาแสดงความสามารถออกมานะคะ เพราะพวกเขานี่แหละค่ะ จะเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรของคุณไปข้างหน้า และกำหนดอนาคตของโลกธุรกิจยุคดิจิทัล

 

 

Illustration by Namsai Supvong
Share This!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
No Comments Yet

Comments are closed