Search

ผู้บริหาร Samsung ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ เพราะอยากให้พนักงานรู้สึกถึง ‘วิกฤต’ บริษัท
Share

Share stories you like to your friends