Search

โพสต์รูปบัตรประชาชนคนอื่นลงเน็ต อาจมีโทษจำคุก 6 เดือน-ปรับ 5 แสนบาท ถ้า พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล เริ่มใช้บังคับ
Share

Share stories you like to your friends