Search

‘ชิ้นส่วนจากต่างดาว’ ยานสำรวจของญี่ปุ่นส่งแคปซูลที่เก็บหินจากดาวริวกุกลับมายังโลก ก่อนเดินทางไปทำภารกิจใหม่
Share

Share stories you like to your friends