Search

สกอตแลนด์ยกเลิกการสอบทุกระดับในปี 2021 เพื่อไม่ให้เด็กที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ถูกกีดกันออกจากระบบการศึกษา
Share

Share stories you like to your friends