Search

อินเดียเปลี่ยนชื่อ ‘แก้วมังกร’ เป็น ‘กามาลัม’ เพราะมังกรเป็นสัญลักษณ์ของจีน
Share

Share stories you like to your friends