Search

‘วิกฤตขยะจากอาหาร’ UN เผย มนุษย์ทั่วโลกกินอาหารเหลือทิ้งรวมปีละ 1 พันล้านตัน ซ้ำเติมปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
Share

Share stories you like to your friends