Search

‘ค่ำคืนกับพุทธองค์’ นักกิจกรรมฉายภาพพุทธรูปบามิยัน 3 มิติ หลังครบรอบเหตุการณ์ระเบิดทำลายของตาลีบันเมื่อ 20 ปีก่อน
Share

Share stories you like to your friends