Search

“ระบาดรอบนี้ ผมไม่เหลืออะไรแล้ว” เสียงจากผู้ประกอบการร้านอาหาร เมื่อรัฐออกคำสั่งคุมเข้ม แต่ไม่มีการเยียวยา
Share

Share stories you like to your friends