Search

สิงคโปร์ออก MV เพลงดิสโก้ เชิญชวนให้ประชาชนไปฉีดวัคซีน พร้อมระบุว่าปลอดภัยสำหรับทุกคน ไม่เว้นแม้แต่ผู้สูงอายุ
Share

Share stories you like to your friends