Search

การรับวัคซีน COVID-19 อาจทำให้ผู้หญิงมีประจำเดือนมากขึ้น และเจ็บผิดปกติ แต่เป็นเพียงแค่ผลข้างเคียงระยะสั้นเท่านั้น
Share

Share stories you like to your friends