Search

เอกสารและงานวิจัย กว่าหนึ่งหมื่นหน้าของ ‘สตีเฟน ฮอว์คิง’ จะถูกรักษาไว้ เพื่อเป็นสมบัติสำคัญประจำชาติอังกฤษ
Share

Share stories you like to your friends