Search

เมื่อสหรัฐฯ ถอนทหารจากอัฟกันฯ หมดแล้ว สถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อ อธิบายความสัมพันธ์ตาลีบัน สหรัฐฯ และ ISIS-K
Share

Share stories you like to your friends