Search

โรงเรียนแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเตรียมพิจารณาให้นักเรียนใส่ชุด Uniqlo แทนชุดนักเรียนได้ เนื่องจากมีราคาถูกกว่า
Share

Share stories you like to your friends