Search

ถึงเวลากำหนดโชคชะตาตัวเอง รัฐสภาบาร์เบโดสเลือกอดีตผู้สำเร็จราชการ เป็นประมุขแห่งรัฐ แทนควีนเอลิซาเบธที่สอง
Share

Share stories you like to your friends