คุณกำลังอ่าน: เศรษฐกิจเอเชียจะโดนภาวะโลกร้อนกระทบรุนแรง เมืองท่าและภาคการเกษตรยังเสี่ยงจากอุทกภัย

Search

เศรษฐกิจเอเชียจะโดนภาวะโลกร้อนกระทบรุนแรง เมืองท่าและภาคการเกษตรยังเสี่ยงจากอุทกภัย
Share

Share stories you like to your friends