Search

ปิดตำนานการขอพิน BlackBerry ประกาศยุติการให้บริการระบบปฏิบัติการ ทำให้ไม่สามารถโทรศัพท์-ส่ง SMS ได้อีกต่อไป
Share

Share stories you like to your friends