Search

ฟาร์มหมูนครปฐมยืนยันด้วยผลแล็บ หมู 500 ตัวตายเพราะ ASF ฟาร์มร้างมาครึ่งปี ร้องรัฐยอมรับและผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพ
Share

Share stories you like to your friends