Search

งานวิจัยยืนยันแล้ว การใส่แมสก์ทำให้หน้าตาดีขึ้นจริง และจะดูดีที่สุดเมื่อใส่หน้ากากอนามัยสีฟ้า
Share

Share stories you like to your friends