Search

น้ำแข็งบนเขาเอเวอเรสต์ที่ใช้เวลา 2,000 ปีในการแข็งตัว ละลายลงในเวลาเพียง 25 ปี ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Share

Share stories you like to your friends