Search

เด็กชายยูเครนวัย 11 ปี เดินทางข้าม ประเทศเพียงลำพัง ระยะทางกว่า 1,000 กม. เพื่อไปยังที่ปลอดภัย
Share

Share stories you like to your friends