Search

Apple ฟ้องนักร้องที่ใช้นามแฝง ‘Franki Pineapple’ โดยระบุว่าชื่อเธอคล้ายกับบริษัทมากเกินไป
Share

Share stories you like to your friends