Search

หิ้งนํ้าแข็งขนาดเกือบเท่ากรุงเทพฯ ถล่มในภาคตะวันออกของขั้วโลกใต้ เป็นครั้งแรกตั้งแต่เคยมีการบันทึก
Share

Share stories you like to your friends