Search

ภาพศิลปะ ‘โมนาลิซา’ ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ถูกป้ายเค้กโดยชายที่ปลอมตัวเป็นหญิงชรา 
Share

Share stories you like to your friends