Search

ไฟเขียว! องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ อนุญาตให้ใช้ ‘ยารักษาผมร่วง’ ที่ทำให้ผู้ป่วยหลายคนกลับมามีผมอีกครั้ง
Share

Share stories you like to your friends