Search

ปริศนาคลี่คลายแล้ว! นักวิจัยเผยว่าวิเคราะห์ DNA ในฟันจนเจอต้นตอการระบาดของ ‘กาฬโรค’ ในยุคกลาง
Share

Share stories you like to your friends