Search

ชายชาวจีนตัดสินใจขี่ม้าจากสเปนกลับบ้านที่จีน ระยะทางกว่า 15,000 กม. 6 เดือนผ่านไปถึงเนเธอร์แลนด์แล้ว
Share

Share stories you like to your friends