Search

ผู้บัญชาการสถานีอวกาศโชว์ ‘บาร์บี้’ ขนาบข้าง ขณะพูดสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กหญิงรุ่นใหม่รักในวิทยาศาสตร์ 
Share

Share stories you like to your friends