Search

โจ ไบเดน จะเข้าร่วมประชุมที่กัมพูชาและอินโดนีเซียในเดือนพฤศจิกายน แต่ไม่มา APEC ที่กรุงเทพฯ 
Share

Share stories you like to your friends