Search

‘ถ้าไม่ทำงานให้หนักขึ้น ก็ลาออกไป’ อีลอน มัสก์ เรียกร้องให้พนักงานทำงานหนักแบบฮาร์ดคอร์
Share

Share stories you like to your friends