Search

แอมเนสตี้ออกแถลงการณ์ประณามการสลายชุมนุมว่าไม่เป็นตามหลักสากล และมุ่งให้เกิดความรุนแรงต่อผู้ชุมนุม
Share

Share stories you like to your friends