Search

ย้ายหมอทำไม? สรุปกรณีสั่งย้าย นพ.สุภัทร ผอ.โรงพยาบาลจะนะ กับคำถามถึงใบสั่งจากฝ่ายการเมือง
Share

Share stories you like to your friends