Search

รัฐบาลจีนสั่งระงับการเข้าถึง ChatGPT โดยอ้างว่าแชตบอตแพร่โฆษณาชวนเชื่อจากสหรัฐฯ
Share

Share stories you like to your friends