คุณกำลังอ่าน: “เราจะตื๊อพ่อแม่พี่น้องด้วยการทำงาน ไม่ใช่ตื๊อด้วยลมปาก ไม่ใช่ตื๊อด้วยการบอกว่าพรรคอื่นมันชั่ว พรรคอื่นมันไม่ดี”

Search

“เราจะตื๊อพ่อแม่พี่น้องด้วยการทำงาน ไม่ใช่ตื๊อด้วยลมปาก ไม่ใช่ตื๊อด้วยการบอกว่าพรรคอื่นมันชั่ว พรรคอื่นมันไม่ดี”
Share

Share stories you like to your friends