คุณกำลังอ่าน: “รัฐบาลต้องเลิกทำให้คนไทยกลายเป็นคนอนาถา หยุดรัฐสงเคราะห์ แต่ต้องเริ่มวางรากฐานรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า…ไม่เอางบประมาณของรัฐมาสร้างบุญคุณ หรือมาแบ่งคนจนคนรวย”

Search

“รัฐบาลต้องเลิกทำให้คนไทยกลายเป็นคนอนาถา หยุดรัฐสงเคราะห์ แต่ต้องเริ่มวางรากฐานรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า…ไม่เอางบประมาณของรัฐมาสร้างบุญคุณ หรือมาแบ่งคนจนคนรวย”
Share

Share stories you like to your friends