Search

‘มีผลกระทบต่อทุกคน’ IQAir ระบุ ฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ เข้มข้นเกินค่ามาตรฐานหลายเท่า
Share

Share stories you like to your friends