Search

Google Search อาจแสดงให้เราเห็นได้ว่า มีชาวสหราชอาณาจักรบางคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอังกฤษโหวตออกจาก EU แล้ว
Share

Share stories you like to your friends