Search

น้ำแข็งในแถบอาร์กติกของแคนาดา ละลายจนสามารถเห็นภูมิทัศน์ใหม่ ที่เคยถูกปกคลุมมากว่า 40,000 ปี
Share

Share stories you like to your friends