Search

รับบุญกับ AI วัดพุทธในเกียวโต ใช้หุ่นยนต์จำลองพระโพธิสัตว์กวนอิม ในการกล่าวคำสอนศาสนา
Share

Share stories you like to your friends