Search

“อาชีพสุดท้ายบนโลก คือคนเขียนซอฟต์แวร์ AI” สรุปประเด็นดีเบต แจ็ค หม่า VS อิลอน มัสก์ ว่าด้วยเรื่องของอนาคต AI และเทคโนโลยี
Share

Share stories you like to your friends