Search

จากนั่งประท้วงคนเดียวหน้ารัฐสภา สู่พลังความเปลี่ยนแปลง ให้แก่คนทั่วโลก เกรต้า ธันเบิร์ก ผู้ปลุกกระแส Climate Strike
Share

Share stories you like to your friends