Search

ทำไมยิ่งเราโตขึ้น เวลายิ่งผ่านไปเร็ว? เข้าใจการรับรู้เรื่องเวลาและความทรงจำผ่านแนวคิด Holiday Paradox
Share

Share stories you like to your friends