Search

สรุปคดีข้อมูลส่วนบุคคลครั้งประวัติศาสตร์ เมื่อเฟซบุ๊กถูกปรับ 150,000 ล้าน บทเรียนถึงบริษัทใหญ่ต้องปกป้องผู้ใช้งาน
Share

Share stories you like to your friends