Search

รัฐบาลเกาหลีใต้สั่งห้ามเก็บภาพบันทึกจากกล้องตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของประชาชน
Share

Share stories you like to your friends