Search

โลกเสมือนจริงที่เหมือนจริงมากขึ้น! นักวิทยาศาสตร์คิดค้นถุงมือที่สามารถทำให้เราจับสิ่งของในโลกเสมือนได้
Share

Share stories you like to your friends