Search

Google เปิดตัว AR 3 มิติ ‘Baby Yoda’ ให้ผู้ใช้จำลองร่างของโยดาตัวน้อยมาไว้ในบ้าน ผ่านจอสมาร์ทโฟนได้แล้ว
Share

Share stories you like to your friends