Search

ร้านอาหารพม่าในกรุงเทพฯ เปิดให้กินฟรี แลกกับการบริจาคเงินในการสนับสนุนการต่อต้านรัฐประหารในบ้านเกิด
Share

Share stories you like to your friends