Search

ดู 4 แนวทางพิจารณาร่างแก้ไข รธน.ต่อ มีทั้งงดลงมติ-ส่งตีความซ้ำ-ประชามติก่อน หรือให้โหวตไปเลย
Share

Share stories you like to your friends