Search

รัสเซียเริ่มฉีดวัคซีน COVID-19 ให้สัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่มนุษย์
Share

Share stories you like to your friends